polityka prywatności

kw  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 •  Radca Prawny Krzysztof Musiałowski prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Kołobrzegu przy ul Ratuszowej 3/17 kod pocztowy 78-100 otrzymał od Pana/Pani informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie dla celów związanych z realizacją czynności    związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego podejmowanych na Pani/Pana życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami w zakresie realizacji obowiązków radcy prawnego.
 •  Działania Radcy Prawnego podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit „b” i „e” oraz artykuł 9 ust. 2 lit. „g” „f” oraz „j” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Szczegółowy zakres obowiązków radcy prawnego definiują przepisy prawo powszechnie obowiązujące a zwłaszcza  ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2018.2115 t.j. z dnia 2018.11.07)
 • Radca Prawny przekazywał będzie Pani/Pana dane osobowe organem publicznym (np. sądom, organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych radca prawnego.
 • Radca Prawny ma obowiązek prawny przechowywania Pani/Pana dane osobowe przez okres 10 (dziesięciu)lat momentu zakończenia czynności radcy prawnego w związku z którymi otrzymał te dane.
 • Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez radcę prawnego w związku z istniejącymi  wymogami ustawowymi. Oznacza to że Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do     prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonywania czynności radcy prawnego. Odmowa przekazania tych informacji radcy prawnemu uniemożliwia przeprowadzenie czynności związane z wykonywaniem porad prawnych.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pani/Pan możliwość dostępu do informacji stanowiących Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidzianym przez przepisy ustawy o radcach prawnych.
 • Jeżeli Pani/Pan będzie miał miała pytania lub wątpliwości związane z działaniem radcy prawnego, które dotyczą  informacje będących Pani/Pana danymi osobowymi może Pani/Pan przesłać je na adres poczty elektronicznej kancelaria@musialowski.pl
 • Jeżeli Pani/Pan będzie miała/miał zastrzeżenia związane z działaniem radcy prawnego, które dotyczyć będą informacji będących Pani/Pana danymi osobowymi, może Pani/Pan zwrócić się ze skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


kw  POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO www.kancelariamusialowski.pl

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www Radca Prawny Krzysztof Musiałowski prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Kołobrzegu przy ul Ratuszowej 3/17 kod pocztowy 78-100
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Copyright © 2014 system cms