O NAS

kw  W 2002 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, broniąc pracę na temat nadzwyczajnego złagodzenie kary w procesie karnym. W roku 2004 r ukończyłem aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Poznaniu zdając egzamin komorniczy i powołany na stanowisko asesora komorniczego w apelacji poznańskiej. W 2009 r zostałem decyzją Ministra Sprawiedliwości powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim.
Funkcję komornika sądowego pełniłem przez blisko 9 lat, w tym czasie będąc także komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Łobzie, oraz Sądzie Rejonowym w Gryficach.


kw  W czasie pełnienia funkcji komornika sądowego zostałem powołany na wizytatora komorniczego przy Izbie Komorniczej w Szczecinie, wizytując i oceniając pracę komorników sądowych w apelacji szczecińskiej obejmującej swoim zasięgiem Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Okręgowy w Koszalinie, oraz Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.

 

kw  W czasie pełnienia funkcji komornika sądowego, nie toczyło się przeciwko mnie żadne postępowanie dyscyplinarne.

 

kw  Stawiając na stały rozwój w różnych dziedzinach prawa i jego stosowania od 2018 r na mój wniosek zostałem wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie.


kw  Specjalizuje się w zagadnieniach procedury cywilnej i prawa cywilnego z szczególnym uwzględnieniem egzekucji sądowej. Posiada dużą praktykę i doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, a także negocjowania i rozwiązywania sporów na gruncie ugód pozasądowych.


kw  Cechuje mnie konsekwencja w dążeniu do celu, oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji. Zawsze dotrzymuję danego słowa i kieruję się w życiu i działaniu zasadą „ tyle znaczysz ile twoje słowa”. W czasie 17 letniej praktyki prawniczej zdobyłem spore doświadczenie w rozwiązywaniu sporów prawnych, pomoc klientom w ich kłopotach z kontrahentami, w sprawach życia codziennego na styku prawa i biznesu.


kw  Stawiając na stale nabywanie nowej wiedzy i doświadczeń uzyskałem licencję detektywa.

 

Copyright © 2014 system cms